APEL pentru selecția RESURSELOR EDUCAȚIONALE DESCHISE

      

M. E. N. a lansat un apel către toate cadrele didactice în vederea participării la crearea și promovarea unor resurse educaționale deschise (R. E. D.) care să cuprindă materiale-suport pentru activitățile instructiveducative sau extrașcolare.

După ce va fi parcursă procedura de avizare (la nivelul inspectoratelor școlare și Caselor Corpului Didactic), acestea vor fi puse la dispoziția celor interesați, gratuit, pe site-ul inspectoratului școlar județean, prin dezvoltarea unui spațiu de organizare a R. E. D. elaborate de cadrele didactice din județ.

În acest sens, MEN recomandă o structură de conținut unitară, organizată pe niveluri de învățământ/clase și arii curriculare/discipline de studiu. În funcție de complexitatea și varietatea resurselor, acestea pot fi structurate și pe alte tipologii (ex. curriculare/extracurriculare). Termenul dezirabil de implementare este luna noiembrie 2017.

R. E. D. sunt mijloace de învățare adaptate la nevoile specifice ale procesului instructiv-educativ, disponibile gratuit. Din această categorie fac parte diferite tipuri de materiale de învățare, suporturi de curs, proiecte, experimente și demonstrații, dar și programe școlare, ghiduri pentru profesori sau alte materiale educaționale (articole, module, prezentări ce acoperă atât sfera curriculară, cât și cea extracurriculară etc.). Cadrele didactice pot propune materiale educaționale proprii, în format electronic, cu respectarea legislației în vigoare privind proprietatea intelectuală/dreptul de autor.

Detaliile privind avizarea materialelor RED la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Bacău, se ragasesc in procedura operationala postata in sectiunea DOCUMENTE.

 

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL, INSPECTORI ȘCOLARI GENERALI ADJUNCȚI,
PROF. FLORIN LAZĂR PROF. ANA-MARIA EGARMIN
  PROF. IDA VLAD